400…our goal for membership 11/22/11

CILJ: 400 ČLANOVA

Podržite nas da ostvarimo cilj da do naše slave 27. januara imamo 400 članova.

Ova sredstva su nam neophodna za pokrivanje troškova godišnjeg poreza.


Both comments and pings are currently closed.